Voor en door jongeren met reuma

ReumaUitgedaagd! staat voor de zelfmanagementtraining voor jongeren met reuma. Speciaal opgeleide jongeren

die zelf ook reuma hebben, begeleiden de training. De zelfmanagementtraining ReumaUitgedaagd! wordt gegeven

in een weekend (live) maar kan ook thuis (online) achter de computer gevolgd worden. Voor beide trainingen is

de inhoud hetzelfde. De regie houden over je eigen leven met reuma staat centraal. Maar ook het delen van ervaringen, tips en herkenning komt aanbod.

Voor 2015 zijn de nieuwe data bekend; er worden zowel in het voor- als in het najaar (online) trianingen gegeven.

 

Klik hier voor informatie, aanmelden en data