Voor en door jongeren met reuma

Het jongerenpanel van Fonds NutsOhra is voor 2016 op zoek naar nieuwe leden met reuma. Fonds NutsOhra is een organisatie die geld beheert met de bedoeling om daar verschillende goede doelen mee te steunen. Zij hebben vier programma’s opgezet om het leven van verschillende groepen mensen in Nederland te verbeteren. Eén programma is Zorg én Perspectief. Met dit programma wil Fonds NutsOhra kansen vergroten voor jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening. Dit doen ze door projecten te ondersteunen die de kansen vergroten voor kinderen en jongeren met bijvoorbeeld astma, cystic fybrosis, diabetes en reumatische aandoeningen. Daarbij stellen zij niet de beperking van de aandoening centraal, maar kijken ze naar wat wél mogelijk is. 

 

Jongeren met reuma kunnen ook meedoen aan het jongerenpanel! Dit jongerenpanel geeft gevraagd en ongevraagd advies over het programma Zorg én Perspectief en adviseert alle deelnemende organisaties. Daarnaast hebben zij een rol in de beoordeling van projectaanvragen en worden zij actief betrokken bij de gehonoreerde projecten.


Geef je op!
Voor 2016 is het jongerenpanel op zoek naar nieuwe leden! Dus als je jong bent, reuma hebt en je wilt deelnemen aan het jongerenpanel dan kun je hier kijken voor meer informatie of je gelijk aanmelden. Je kunt je opgeven tot 20 december.